Strona Szkoły Podstawowej nr 63 w Bydgoszczy

Aktualnie online

-> Gości online: 2

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 329
-> Najnowszy użytkownik: rafalbejtka

Logopeda radzi

 

Logopeda radzi

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym często zastanawiają się: czy ich dziecko mówi poprawnie na swój wiek? czy  rozwój mowy dziecka przebiega prawidłowo? czy nie jest przypadkiem opóźniony lub nieprawidłowy?

Uzyskany przez dziecko stopień rozwoju mowy, stanowi jedno z ważniejszych kryteriów dojrzałości szkolnej.

Od tego, jak mówi, zależą w znacznej mierze jego postępy w nauce oraz pozycja społeczna w grupie klasowej.

Czytanie i pisanie to wyższy etap rozwoju mowy. Jeśli dziecko ma  problemy z poprawną wymową, to podczas nauki czytania i pisania też napotka trudności.

Rozwój mowy trwa kilka lat i w jego przebiegu wyodrębnia się pewne okresy, których czas trwania u dziecka normalnie rozwijającego się można  w przybliżeniu określić.

Ważne jest, by znać przebieg rozwoju mowy dziecka, by wiedzieć, czy jakaś nieprawidłowość wiąże się z kształtowaniem się mowy, czy też jest wadą wymowy.

Dziecko 6-, 7- letnie powinno w zasadzie wymawiać wszystkie głoski prawidłowo. Zatem powinno mieć opanowaną technikę mówienia poprawną pod względem artykulacyjnym i  gramatycznym .

Zdarza sie, że okres ten przedłuża się i rozwój mowy bywa nieco opóźniony. Opóźnienie to przejawia się najczęściej w nieumiejętności wymawiania takich głosek, jak: sz, ż, cz, dż, r.

Głoski te wymagają precyzyjnych ruchów języka – przy /sz, ż, cz, dż/ - uniesienia języka za dziąsła, a przy / r/ szybkich ruchów wibracyjnych czubka języka.

Rozwój mowy nie u wszystkich dzieci przebiega jednakowo: u jednych szybciej, i te dzieci zaczynają mówić wcześniej, u innych zaś wolniej, co przejawia się późniejszymi początkami mowy i wolniejszym przyswajaniem sobie wymowy pewnych głosek.

Jeśli dziecko zaczęło mówić dopiero w 2 -3 roku życia, to w 6 -7 roku, rozwój mowy najprawdopodobniej nie będzie jeszcze zakończony. Będzie on opóźniony w stosunku do ogólnych norm rozwojowych, ale zgodny z indywidualnym tempem rozwoju dziecka.

Dziecko takie będzie musiało więcej czasu i wysiłku poświęcić nauce szkolnej, i domowej, a dodatkowo pracować nad opanowaniem prawidłowej techniki mówienia.

Jeśli opóźnienia w rozwoju mowy nie zostaną wyrównane w wieku przedszkolnym, to dzieci te w związku z trudnościami w uczeniu się i tak czeka terapia logopedyczna.  Niestety, ale później do istniejących już trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu dołączają się jeszcze psychologiczne skutki tych zaburzeń /niechęć do mówienia w ogóle, brak wiary we własne siły, mała motywacja do zabierania głosu/.


Rodzicu udaj się do logopedy, gdy:

* podczas artykulacji /wymowy/ dziecko wsuwa język między zęby – na każdym etapie wiekowym jest to wada, która sama nie ustąpi,

* 3-latek jeszcze nie mówi – porozumiewacie się za pomocą gestów i sylab;

* 4-latek mówi znacznie mniej, niż jego rówieśnicy;

* niepokoi budowa narządów artykulacyjnych / język, usta, zęby – zgryz/;

* są wątpliwości, czy dziecko słyszy;

* dziecko nawykowo mówi przez nos;

* po ukończeniu 4 roku życia zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. [d] na [t], czyli zamiast domek, mówi tomek; [w] na [f], czyli wanna to fanna i inne;

* pod koniec 3 r. ż. nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, u, e, i, y;

* zniekształca głoski, np. głoskę [r] wymawia gardłowo;

* dziecko wyraźnie się jąka /miewa częste blokady, skurcze, współruchy, tiki, lęk przed mówieniem, zachowania zmierzające do zwalczania lub ukrywania niepłynności/.  Ważne, by w momencie, kiedy zauważymy powtarzanie sylab, głosek, wyrazów, całych fraz nie wpadać w panikę - może to być rozwojowa niepłynność mowy, która minie sama, pod warunkiem, że nie będziemy robili z tego faktu wielkiego problemu. Podobne sytuacje nie wymagają terapii. Konieczna jest jednak profilaktyka właściwego postępowania z dzieckiem, aby wspomniane niepłynności, do 5-6 r. ż. samoistnie ustąpiły;

* niepokoić powinna też sytuacja, gdy do 5 r. ż. dziecko nadal nie wykazuje zainteresowania poprawnym sposobem mówienia.

Nieprawidłowej wymowie bardzo często towarzyszy nieprawidłowy słuch fonematyczny. Dziecko ogólnie słyszy dobrze /narząd słuchu ma poprawny/, ale ma kłopoty z identyfikowaniem /rozpoznawaniem/ głosek w niektórych pozycjach, np. myli wyrazy zawierające głoski dźwięczne – bezdźwięczne:

bułka – półka, koza – kosa, noże – nosze itp.

Takich problemów także nie wolno pozostawiać bez udzielenia pomocy.

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.01
11,245,608 Unikalnych wizyt