Nawigacja

Reforma edukacji


e-dziennik

Ostatnie artykuły

Polecamy

Aktualnie online

-> Gości online: 3

-> Użytkowników online: 0

-> Łącznie użytkowników: 332
-> Najnowszy użytkownik: rafalbejtka

Regulamin płatności za obiady


Odpłatność za wrzesień


REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA POSIŁKI w Szkole Podstawowej Nr 63 w Bydgoszczy

1. W Szkole Podstawowej Nr 63 w Bydgoszczy wyróżnia się następujące rodzaje opłat za obiady:
- od dzieci,
- od pracowników (tj. personelu).
2. Zasady ustalania wysokości stawki określają odrębne przepisy.
3. Wpłaty  za obiady w SP nr 63  uiszcza się od 1 do 10 dnia każdego miesiąca.
4.Płatności za żywienie uczniów od stycznia 2017 roku można dokonać wyłącznie w postaci przelewu lub wpłaty na rachunek bankowy szkoły SP nr 63 o numerze

->UWAGA<--> NOWY NUMER KONTA<-

54 1240 6452 1111 0010 7469 2865

5. Za prawidłowo dokonaną wpłatę za posiłki uznaje się opłacenie kwoty należności określonej przez Szkołę, z podaniem wymaganych informacji w tytule przelewu :
- imię, nazwisko dziecka,
- numer na liście obiadowej, który jest przydzielany na początku roku szkolnego,
- określenie za jaki miesiąc.
6. Za nieprawidłowo dokonaną wpłatę za posiłki uznaje się:
- nieterminowo dokonaną wpłatę,
- pomniejszenie kwoty bez wiedzy intendenta, zaokrąglenie kwoty,
- błędne informacje w tytule przelewu/ wpłaty lub ich brak.
7. Płatności za posiłki przelewem na rachunek bankowy lub wpłaty na rachunek bankowy Szkoły, w wysokości zgodnej z informacją podaną przez Szkołę należy dokonać od dnia 1 do 10 bieżącego miesiąca. Kwoty przekazywane na rachunek Szkoły muszą być zgodne; nie dopuszcza się dokonywania przez rodzica/opiekuna prawnego zaokrągleń.
W wyjątkowych sytuacjach różnica (wynikająca z nadpłat dotyczących płatności przelewem) powyżej 1zł, będzie zwracana na konto rodzica. Różnica poniżej 1zł nie podlega zwrotowi.
8. Odliczeń i korekt w wysokości wpłat dokonuje wyłącznie upoważniony pracownik Szkoły –intendent. Kwota przekazana na konto szkoły musi być zgodna z kwotą wskazaną przez w/wym. pracownika Szkoły.
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy / wpłaty na rachunek bankowy.
10. Odwołanie posiłków następuje przez telefoniczne (pod nr 052- 340-55-99 wew.26) lub osobiste zgłoszenia rodzica/ opiekuna prawnego w dniu poprzedzającym odwoływany dzień. W szczególnych przypadkach (np. choroba dziecka) dopuszcza się odwołanie najpóźniej do godz. 8.30 w dniu, którego odwołanie dotyczy do sekretariatu Szkoły tel. (052)-340-55-99.
11. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 0% [Brak oceny]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
Średnie Średnie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 100% [1 głos]
Wygenerowano w sekund: 0.02
7,960,860 Unikalnych wizyt