Historia szkoły
Dodane przez CiesielskiPiotr dnia Październik 16 2008 20:59:12

Pomysł budowy nowej szkoły powstał w grudniu 1989 roku. Senator Antoni Tokarczuk podpisał list do Ministra Edukacji Narodowej prof. H.Samsonowicza, będący prośbą o poparcie inicjatywy powołania szkoły społecznej.

Kilka dni później w Szkole podstawowej nr 30 przy ulicy Czackiego odbyło się spotkanie wszystkich zainteresowanych przyszłością nowej Szkoły Podstawowej przy ulicy Goszczyńskiego. Efektem spotkania było powołanie Tymczasowej Społecznej Rady Szkoły. Następnym etapem było powołanie dyrektora szkoły. Został nim mgr Rafał Rachubiński.


Z założenia SP 63 miała być szkołą społeczną, jednak z wielu powodów władze oświatowe musiały podjąć inną decyzję. Szkoła Podstawowa nr 63 została szkołą uspołecznioną, czyli państwową, ale z nadzorem i wspomożeniem społecznym. W czerwcu 2000 roku Szkoła Podstawowa nr 63 uroczyście obchodziła swoje 10-lecie.

W ciągu tych dziesięciu lat wiele się wydarzyło, gdyż właściwie od początku jej istnienia wszyscy - dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie - dbali o to, aby była "inna niż wszystkie". Szkołę Podstawową nr 63 opuściło wielu absolwentów. Pierwsi z nich dzisiaj kończą studia, założyli rodziny, pracują zawodowo. Wielu z nich wraca do swej budy, aby odbyć tutaj pedagogiczne praktyki studenckie. Szkoła posiada wspaniałe zaplecze - duża sala gimnastyczna, basen, siłownia, sala lustrzana, pracownia informatyczna z dostępem do Internetu, stołówka, sklepik oraz wiele innych rzeczy. W ciągu swojej historii została nagrodzona wieloma tytułami tak jak np. "Szkoła z klasą".

Podstawą sukcesów szkoły jest harmonijna współpraca między trzema podmiotami - uczniami, rodzicami i nauczycielami. Świadczy o tym praca Społecznej Rady Szkoły, w skład której wchodzą na równych prawach przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej. W celu poprawy bezpieczeństwa uczniów we współpracy z policją szkoła organizuje "Niebieski tydzień" oraz realizuje szereg innych działań. Szkoła od pewnego czasu organizuje oddziały o profilu typowo sportowym. Powstają klasy pływackie, koszykarskie oraz piłkarskie. Zwiększona ilość zajęć przekłada się na szereg sukcesów, które osiągają nasi uczniowie każdego roku. Każdy uczeń może rozwijać swoje umiejętności w licznych kółkach organizowanych na terenie naszej szkoły.

ZAPRASZAMY!!!