Projekt Comenius
Dodane przez CiesielskiPiotr dnia Październik 25 2010 14:48:04

Nasza szkoła realizowała w latach 2010-2012 projekt w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół.


Partnerskie Projekty Szkół Comenius promują współpracę europejską między grupami uczniów i nauczycieli z różnych krajów europejskich. Obejmują one szkoły z krajów uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”: 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii, Liechtensteinu oraz Turcji. W nadchodzących latach do programu mają dołączyć Szwajcaria, Chorwacja oraz Macedonia.

Większość Partnerskich Projektów Szkół Comenius jest oparta na udziale przynajmniej trzech szkół z trzech krajów i jest finansowana przez dwa lata.

http://comenius.org.pl


 


Projekt "The Magic of Books" zakładał wymianę informacji między krajami współpracującymi w projekcie (Polska, Hiszpania i Finlandia) na temat ciekawych książek i ich autorów. Uczniowie szkół podstawowych przeczytali 7 książek. Były  to książki różnych autorów, teksty zarówno klasyczne jak i bardziej współczesne np. „Matylda” Roald Dahl, „Mikołajek” René Goscinny, „Przygody Tomka Sawyera” Mark Twain, „Mały Książę” Antoine de Saint Exupéry. Każdy z partnerów przeczytał i opracował cztery wyżej wymienione książki. Uczniowie w każdej ze szkół dokonali także wyboru piątej - ulubionej książki, którą zaprezentowali na stronie projektu. Ponadto każdy z partnerów opracował jedną książkę w swoim narodowym języku („Magiczne drzewo” Andrzej Maleszka) i jedną książkę w języku angielskim.

Dzięki temu nastąpił wzrost wiedzy uczniów na temat różnorodności kultur i języków europejskich, zwiększyła się ich efektywność czytania oraz osiągnięcia w języku angielskim i ICT.


Strony projektu:


Szkolna strona projektu - w języku polskim.


Strona w języku angielskim - publikować na niej będą wszyscy partnerzy.