Projekt Od grosika do złotówki
Dodane przez CiesielskiPiotr dnia Listopad 03 2010 11:38:12


W bieżącym roku szkolnym  (2012/2013) projekt realizują uczniowie klas drugich.Uczniowie klas trzecich naszej szkoły przystąpili w październiku 2010 do projektu edukacyjnego „OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI” utworzonego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy.

Uczestnikami projektu byli:

· Uczniowie
· Rodzice
· Nauczyciele

Cele projektu:

· kształtowanie umiejętności z zakresu gospodarowania pieniędzmi, m.in. ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy też oszczędzaniu,
· umożliwienie dzieciom poznawania świata finansów osobistych,
· wspomaganie ich samodzielności uczenia się,
· inspirowanie uczniów do realizowania własnych pomysłów,
· rozbudzanie ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji.

Etapy realizacji projektu:


· Przygotowanie rodziców.
· Zajęcia z uczniami – podróż po Galaktyce Finanse.
· Praca samodzielna rodziców z dzieckiem.
· Podsumowanie zajęć z dziećmi – podróż po Galaktyce Oszczędzania.
· Prezentacja osiągnięć uczniów.
· Kontynuacja – konkursy.

Projekt:

· zachęca rodziców do aktywnego uczestnictwa w edukacji dziecka,
· oferuje propozycje różnorodnych form pracy
· z dzieckiem, kształtujących umiejętność racjonalnego gospodarowania finansami,
· uczy dziecko szacunku dla pracy,
· wszystkie zadania edukacyjne są związane z przygodą, w której uczestniczy,
· zajęcia prowadzone są w atrakcyjnej, aktywnej formie,
· projekt jest wyposażony w innowacyjne i kolorowe materiały dydaktyczne.

Podczas zajęć uczniowie wędrowali po galaktyce Finanse, spędzając każdy dzień na innej planecie. Odwiedzali planety:


· Grosik
· Portfelik
· Skarbonka
· Zabawka
· Złotówka

Na planecie Grosik uczniowie:

· poznawali znaczenie pojęć: moneta, banknot, awers, rewers,

· rozpoznawali i nazywali monety,
· rozpoznawali i nazywali banknoty,
· liczyli pieniądze,
· stosowali miana złoty i grosz,
· poznawali wartość nabywczą pieniądza.Na planecie Portfelik, uczniowie:

· dowiedzieli się o sposobach zarabiania pieniędzy przez dorosłych,
· poznali wygląd i zastosowanie karty płatniczej,
· odkrywali wartość i potrzebę pracy,
· dowiedzieli się, że nie za każdą pracę trzeba otrzymać zapłatę.Na planecie Skarbonka, uczniowie:

· poznawali sposoby przechowywania pieniędzy dawniej i dziś,
· kształtowali nawyki oszczędzania
· w różnych sytuacjach dnia codziennego,
· dowiedzieli się, że oszczędzanie to nie tylko gromadzenie pieniędzy.Na planecie Zabawka, uczniowie:

· poznawali zasady „udanych zakupów”,
· omawiali wpływ reklamy na dokonywanie zakupów,
· dowiedzieli się o potrzebie racjonalnego wydawania pieniędzy.Na planecie Złotówka, uczniowie:

· poznali wieloznaczność pojęć: bogactwo, skarby, osiągnięcia,

· stosowali zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce,
· przekonywali się o dużej wartości posiadanej wiedzy i zdobywanych umiejętnościach.Dzieci podróżując po galaktyce Finanse prowadziły swój własny „Dziennik podróży”. Jego atrakcyjna forma zachęcała uczniów do dalszych działań i poznawania podstaw wiedzy z zakres finansów, a także pobudzała do refleksji i samokształcenia.

Kolejnym etapem wdrażania projektu była 14-dniowa praca rodziców z dziećmi na temat oszczędzania w życiu codziennym. Na tym etapie zadaniem rodziców było:


· codzienna rozmowa z dzieckiem i naklejanie gwiazdek na karcie „Oszczędności ….”,
· systematyczna i wyważona analiza oszczędzania prowadzonego przez dziecko w domu,
· wybór obszaru, w którym dziecko poczyniło największe postępy,
· wręczenie dziecku gwiazdy w kolorze dziedziny największych sukcesów.

Galaktyka Oszczędzania - w trakcie podróży po Galaktyce Oszczędzania uczniowie pod kierunkiem nauczyciela:


· określali, w jakiej kategorii najlepiej oszczędzali,
· ustalili, co mogą zrobić, aby byli równie dobrzy w innych dziedzinach,
· zanalizowali przyczyny powodujące straty finansowe,
· opowiedzieli, w jaki sposób postępować, aby nie wpaść do „czarnej dziury” pochłaniającej wszystkie finanse.