Projekt Indywidualizacja
Dodane przez CiesielskiPiotr dnia Grudzień 02 2010 14:09:35

Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2010/2011 do realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Projekt zakłada zindywidualizowanie procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych, poprzez realizację określonych zajęć dodatkowych dla uczniów w okresie 01.09.2010 – 30.08.2013 r. oraz doposażenie bazy dydaktycznej w odpowiednie materiały dydaktyczne, a także niezbędny sprzęt. Realizacja projektu przyczyni się do skutecznej i efektywnej realizacji nowej podstawy programowej w szkołach podstawowych, co w kontekście trwałości projektu przełoży się na uzyskanie lepszych wyników egzaminów zewnętrznych w wyższych klasach, a także podczas sprawdzianu po VI klasie.


Jednym z komponentów tego projektu są zajęcia wyrównawcze z matematyki, z wykorzystaniem kształtów Numicon. Zabawa nimi pozwala dzieciom w wieku wczesnoszkolnym rozwijać bogate obrazy pojęciowe liczb, budować rozumienie struktury liczb oraz dostrzegać związki zachodzące pomiędzy liczbami.


Zapraszamy na strony, na których można znaleźć informacje o kształtach Numicon:

http://numicon.blogspot.com/

http://odkrywamy-matematyke.blogspot.com/