"Shareyourknowledge"
Dodane przez MW dnia Listopad 05 2018 19:21:25
Drodzy uczniowie,
Serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie plastyczno-językowympoświęconym kulturze ‘Shareyourknowledge’.
W listopadzie odbędzie się IV edycja tego konkursu ‘The song I love…’. Szczegółowe informacje ->> czytaj więcej.
Treść rozszerzona
Regulamin Konkursu: I. Cele: 1. Aktywizowanie uczniów do poszerzania wiedzy. 2. Rozbudzanie zainteresowania j. angielskim, kulturą i tradycjami krajów anglojęzycznych. 3. Rozwijanie kreatywności. 4. Rozwijanie słownictwa. II. Organizator konkursu: 1. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu plastyczno-językowego ‘Shareyourknowledge’ jest Szkoła Podstawowa nr 63 w Bydgoszczy. III. Kategoria wiekowa: 1. Sugerujemy aby w konkursie brali udział uczniowie klas IV – VII. IV. Zasady konkursu: Założeniem konkursu jest przetłumaczenia piosenki z j. angielskiego na j. polski. Wykonawca utworu musi pochodzić z kraju anglojęzycznego. Na kartkę A4 wklej wydrukowaną piosenkę z tłumaczeniem (tekst musi być napisany na komputerze). Na tej samej kartce przedstaw dowolną techniką o czym jest ta piosenka. Uczeń: 1. Wybiera dowolną piosenkę, której wykonawca pochodzi z kraju anglojęzycznego 2. Tłumaczy ją z j. angielskiego na j. polski 3. Wydrukowany tekst oryginalny i przetłumaczony wkleja na kartkę A4 (tekst musi być napisany na komputerze) 4. Na tej samej kartce, dowolną techniką przedstawia o czym jest ta piosenka 5. Podpisane z tyłu prace (imię, nazwisko, klasa, szkoła, imię i nazwisko nauczyciela)dostarczamy do 30 listopada do nauczycieli j. angielskiego 6. Do 14 grudnia zostaniecie poinformowani o wynikach. V. Kryteria oceny: 1. Estetyka pracy. 2. Oryginalność wykonania. 3. Poprawność językowa. 4. Samodzielność wykonania. Organizatorzy konkursu: Nauczyciele j. angielskiego